บริการของ New Cargo

เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560 เขียนโดย : NewCargo Admin
บริการทั้งหมดของบริษัท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
 • บริการขนส่งสินค้าจากเมืองจีน
  • คุณลูกค้าแจ้งร้านค้าจีนให้ไปส่งที่โกดังเราผ่านขนส่งในประเทศ / ถ้าเป็นตลาดผ้าทางเรามีรถไปรับถึงหน้าร้าน
  • ทางบริษัทปิดตู้คอนเทนเนอร์ เดินทางมายังโกดังประเทศไทย
  • โกดังไทยโทรแจ้ง นัดวัน และจัดส่งลูกค้า หรือหากลูกค้าต้องการให้จัดส่งผ่านช่องทางอื่น เช่น Lineman, Lalamove ให้แจ้งพนักงาน
  • ระยะเวลาตั้งแต่ของถึงโกดังจีนจนถึงจัดส่งประมาณ 4-6 วัน หากไม่ติดวันหยุด
 • บริการชำระค่าสินค้าให้ร้านค้าจีน
  • บริการชำระค่าสินค้าให้ร้านค้าจีน โดยการที่ลูกค้าโอนเงินให้ทางบริษัทก่อน และทางบริษัทจะโอนชำระให้ลูกค้าภายใน 1 วันทำการ
 • บริการจัดหาไกด์คนจีน พูดไทยได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเดินดูตลาดที่เมืองกวางโจว
  • ทางบริษัทมีพันธมิตรกับสมาคมไกด์ไทย ที่เมืองกวางโจ สามารถจัดหาไก้ให้ลูกค้าได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหา อย่างไรก็ตามทางไก้ไม่ใช่พนักงานโดยตรงของบริษัท และทางลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายให้ไก้ด้วยตนเอง
 • บริการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน
  • ทางบริษัทสามารถจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมให้ทางลูกค้าได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

หากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือ สนใจใช้บริการจากบริษัทเรากรุณาติดต่อพนักงานค่ะ